John Doe

Indus Gas Ltd

Bagir Group Ltd

FTSE AIM ALL-SHARE

Auditor

  • Kost, Forer, Gabbay & Kasierer

Financial Adviser

  • N+1 Singer

Financial PR

  • Novella Communications

Law Firms

  • Kuits
  • Lipa Meir & Co

Registrars

Stockbrokers

  • N+1 Singer